Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie, hoofdstuk 5 (2020)

een selectie uit de monitor Sport en corona - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Dit document bevat het hoofdstuk ‘De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie’ uit de monitor Sport en corona – De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek geïnteresseerd is in de gevolgen van de coronamaatregelen voor de ongeorganiseerde sport.

Het hoofdstuk gaat in op beleidsmatige veranderingen in de openstelling van sportparken voor recreatief gebruik, speeltuinen, sportstimulering en de financiële gevolgen voor de ongeorganiseerde sport. Dit document is geen zelfstandige rapportage, maar een selectie uit de monitor Sport en corona, ter bevordering van de leesbaarheid en het gebruiksgemak.

De gehele rapportage is hier te vinden. De managementsamenvatting van het rapport is hier te vinden.

Redactie van de rapportage: Hugo van der Poel en Ine Pulles

Literatuurverwijzing: Pulles, I., & Eldert, P. van (2020). De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie, hoofdstuk 5: een selectie uit de monitor Sport en corona - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector. Monitor Sport en corona. De gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector (pp. 65-68)

Omschrijving