Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De ontwikkeling van de MQ Scan (2022)

een beweegparcours als praktische motoriektest in de LO

In de afgelopen jaren hebben De Haagse Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam samen onderzoek gedaan naar een motoriektest die praktisch toepasbaar is in de gymles. In dit onderzoek is nauw samengewerkt met LO-docenten en buurtsportcoaches. Het resultaat is de MQ Scan; een wetenschappelijk verantwoorde en praktisch toepasbare motoriektest. In dit artikel wordt het belang van meten van motoriek, de inhoud van de MQ Scan en het onderzoek naar de MQ Scan besproken. Op de site van KVLO staat een uitgebereide versie van dit artikel.

motoriektest, leerlingvolgsysteem, motorische vaardigheden

Literatuurverwijzing: Hoeboer, J., Krijger, M, Savelsbergh, G.J.P., & Vries, S.I. de (2022, oktober). De ontwikkeling van de MQ Scan: een beweegparcours als praktische motoriektest in de LO. LO Magazine 110 (pp. 34 - 37)

Omschrijving