Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De opstelling op het speelveld (2020)

naar een sterke sportbranche voor een vitale samenleving

Organisatie(s): Nederlandse Sportraad

Advies over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de sport.

Na de toelichting op de urgentie voor dit advies in hoofdstuk 1, worden in hoofdstuk 2 het adviestraject en bijbehorende bevindingen uiteengezet. Dit hoofdstuk beschrijft de sportbranche zoals die nu is georganiseerd en wordt gefinancierd, geeft weer welke sterke en zwakke punten de huidige organisatie en financiering van de sport kent en welke beleidsscenario’s denkbaar zijn met oog op de toekomst. Het strategisch advies om te komen tot een toekomstbestendige sport staat in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 beschrijft de Nederlandse Sportraad de concrete aanbevelingen die hieruit voortvloeien.

Literatuurverwijzing: Nederlandse Sportraad (2020). De opstelling op het speelveld: naar een sterke sportbranche voor een vitale samenleving. Nederlandse Sportraad (NLsportraad).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-TB-0002 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving