Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De organisatie van sportaanbod voor mensen met een beperking (2018)

stand van zaken bij sportverenigingen, zwemorganisaties en fitnesscentra

In opdracht van het programma Grenzeloos actief heeft het Mulier Instituut onderzocht op welke wijze sportaanbod voor sporters met een beperking momenteel is georganiseerd en welke factoren een stimulerende en belemmerende rol spelen bij de organisatie van dit aanbod. Het onderzoek is uitgevoerd onder sportverenigingen (n=407), zwemorganisaties (n=384) en fitnesscentra (n=172).

Veel sportaanbieders (97% van de fitnesscentra, 90% van de zwemorganisaties en 55% van de sportverenigingen) hebben sporters met een beperking als lid/deelnemer. Gemiddeld gaat het per sportaanbieder om een relatief klein aantal sporters met een beperking, tussen de 0 en de 7 procent van het totaal aantal sporters bij een sportaanbieder. Vooral bij sportverenigingen en zwemorganisaties sporten mensen met een beperking mee met het reguliere aanbod. Fitnesscentra hebben vaak specifieke groepen of één-op-één begeleiding voor sporters met een beperking. Een groot deel van de sportaanbieders meldt dat ze bereid zijn om (meer) sporters met een beperking op te nemen in hun organisatie. Bij een deel van deze organisaties is nog wel twijfel of dit ook echt tot de mogelijkheden behoort.

De meest genoemde succesfactoren voor het verwelkomen en behouden van mensen met een beperking en voor het opzetten van aanbod zijn goede sfeer en draagvlak, goede en betrokken instructeurs en extra begeleiding en aandacht. De meest voorkomende belemmeringen zijn het vinden van geschikte en gekwalificeerde instructeurs (en bij sportverenigingen het vinden van voldoende vrijwilligers) en het hebben van voldoende geschikte ruimte voor mensen met een beperking.

Literatuurverwijzing: Stam, W. van, Brandsema, A., Jonge, M. de, Maasdam, S., & Lindert, C. van (2018). De organisatie van sportaanbod voor mensen met een beperking: stand van zaken bij sportverenigingen, zwemorganisaties en fitnesscentra. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEHA-TB-0006 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-576 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving