Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De Pas Erin (2023)

checklist voor Duurzame Inzet van Wandelgroepen

In de regio West-Achterhoek is een checklist ontwikkeld voor het duurzaam inzetten van wandelgroepen, als onderdeel van het project ‘De Pas Erin’ (gefinancierd door ZonMw). Deze checklist is tot stand gekomen door literatuuronderzoek en is aangevuld met inzichten uit de praktijk en beleid. De checklist kan op diverse manieren worden benut:

Bij het opzetten van een nieuwe wandelgroep of -initiatief

De checklist biedt de mogelijkheid om te controleren of de essentiële elementen in de opzet en inhoud van de wandelgroep aanwezig zijn. Daarnaast geeft het richting bij het bepalen van de focus en wat aansluit bij de beoogde doelgroep.

Bij verwijzing of intake van een nieuwe deelnemer voor een wandelgroep

De checklist kan dienen als een tool bij een intakegesprek om zo te bepalen in welke groep een deelnemer het beste past.

Als gespreksinstrument voor een tussentijdse evaluatie

De checklist kan dienen als een waardevol gespreksinstrument binnen de wandelgroepen. Hiermee kan de wandelbegeleider samen met de deelnemers bijvoorbeeld toetsen of de aanpak en inhoud nog steeds aansluiten bij hun wensen.

Als gespreksinstrument voor wandelbegeleiders

De checklist kan gebruikt worden als gespreksinstrument voor wandelbegeleiders, zodat zij onderling ervaringen kunnen uitwisselen en hun aanpak kunnen optimaliseren.

Literatuurverwijzing: GGD Noord- en Oost Gelderland (2023). De Pas Erin: checklist voor Duurzame Inzet van Wandelgroepen. Warnsveld: GGD Noord- en Oost Gelderland.

Omschrijving