Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De plek van bewegen en sport in het MBO (2007)

Auteur(s): Paul Duijvestijn

Ruim tien jaar geleden is bewegingsonderwijs verdwenen als verplicht vak binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Toch zijn er verschillende mbo-instellingen die hun nek uitsteken en tenminste voor de eerstejaars studenten een wekelijks sportief aanbod verzorgen. Vooralsnog zijn dit echter uitzonderingen, zo blijkt uit onderzoek dat DSP-groep onlangs uitvoerde in opdracht van de ministeries van OCW en VWS. Dit onderzoek vormde tevens de start van een benchmark bewegen en sport in het mbo. In dit artikel wordt verslag gedaan van zowel de onderzoeksresultaten als de plannen voor de benchmark.

Literatuurverwijzing: Duijvestijn, P. (2007, mei). De plek van bewegen en sport in het MBO. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 10-13)