Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De positie van een vakleerkracht met duale taken (2007)

Auteur(s): Sandra Roelofsen

In deze rubriek krijgt u de gelegenheid om uw mening te geven over zaken die volgens u belangrijk zijn. De redactie plaatst deze onder verantwoordelijkheid van de schrijver en hoeft het er niet mee eens te zijn. Door de toenadering tussen school en sport vinden er steeds meer combinatieaanstellingen plaats. Wat is nu gunstig? Daarbij wordt gekeken door verschillende brillen. In dit artikel wordt gekeken door de bril van een sportorganisatie, in dit geval SportService Zwolle. Het stuk is ook van commentaar voorzien vanuit de afdeling IRP.

Literatuurverwijzing: Roelofsen, S (2007, februari). De positie van een vakleerkracht met duale taken. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 19-21)