Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De Rapportage sport in transitie (2018)

Auteur(s): Hugo van der Poel

Artikel van Hugo van der Poel van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Strategie van december 2018, naar aanleiding van het uitkomen van de Rapportage sport 2018.

In 2003 verscheen de eerste Rapportage sport. Het artikel gaat in op de vraag wat er sindsdien is veranderd in de sport, het sportbeleid en de kennisinfrastructuur op het terrein van sport, en wat dat betekent voor de opzet en inhoud van toekomstige Rapportages sport.

Literatuurverwijzing: Poel, H. van der (2018, december). De Rapportage sport in transitie. Sport & Strategie 12 (pp. 28-29)

Omschrijving