Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De relatie motorische vaadigheden en het beweeg- en zitgedrag leerlingen (2019)

Kinderen zijn tegenwoordig niet alleen te weinig fysiek actief, maar zitten ook te veel en te lang. Er is een toenemend besef dat deze gedragspatronen moeten worden veranderd. Om veranderingen teweeg te brengen is een goed begrip van deze patronen noodzakelijk. In deze studie is gekeken naar het beweeggedrag van basisschoolkinderen tussen de 7 en 11 jaar oud. Daarbij is onderzocht wat de invloed van motorische vaardigheden op deze gedragspatronen is en of individuele factoren als geslacht, leeftijd en BMI een rol spelen.

Literatuurverwijzing: Adank, A., Kann, D.H.H. Van, & Vos, S. (2019, december). De relatie motorische vaadigheden en het beweeg- en zitgedrag leerlingen. LO Magazine 107

Omschrijving