Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De relatie tussen sekse en mentale sterkte in de sport (2011)

zijn mannen mentaal sterker dan vrouwen in de sport?

Auteur(s): Marijn van Bladeren

Mannen zijn vaak fysiek sterker dan vrouwen in sport, maar zijn mannen mentaal ook sterker? In dit literatuuroverzicht zal de Achievement goal theory onderzocht worden. Er wordt gekeken of er een relatie is tussen sekse en mentale sterkte in de sport, oftewel of mannen mentaal ook sterker zijn dan vrouwen. Er wordt gekeken of mannen en vrouwen verschillende doeloriëntaties en een ander motivatieklimaat hebben en wat de invloed daarvan is op angst, stress en motivatie. Vrouwen ervaren meer angst dan mannen, maar verschillen niet in stress en motivatie. Er blijkt geen duidelijk verschil te zijn tussen mannen en vrouwen in doeloriëntatie of motivatieklimaat. Vrouwen bleken wel gevoeliger voor het motivatieklimaat dan mannen. Een prestatieklimaat zorgt voor meer angst, stress en minder motivatie bij vrouwen dan bij mannen. Mannen lijken op basis van dit overzicht mentaal sterker te zijn in sport dan vrouwen.

Literatuurverwijzing: Bladeren, M. van (2011). De relatie tussen sekse en mentale sterkte in de sport: zijn mannen mentaal sterker dan vrouwen in de sport?. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving