Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De relaties tussen lichamelijke activiteit en cognitie bij jeugd (2012)

een systematisch overzicht van interventiestudies

Een actieve leefstijl is van belang voor een goede gezondheid. Daarom worden kinderen en jongeren regelmatig gestimuleerd om voldoende te bewegen, steeds vaker ook op school. De vraag die daarbij gesteld wordt, is of beweging van invloed is op de cognitieve prestaties van jeugdigen. In dit onderzoek is systematisch gekeken naar het effect van beweeginterventies op de cognitieve prestaties van kinderen en jongeren. Dit onderzoek is verricht in het kader van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs, deelproject Effectiviteit Interventies. Binnen Effectiviteit Interventies wordt samengewerkt door TNO, het Mulier Instituut en NISB.

Literatuurverwijzing: Schokker, D.F., Scholten, A.M., Collard, D.C.M., Preller, L., Wisse, E., Sabel, J., ... Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2012). De relaties tussen lichamelijke activiteit en cognitie bij jeugd: een systematisch overzicht van interventiestudies. Leiden: TNO.

Omschrijving