Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De rol van sense of coherence in de relatie tussen bewegen en gezondheid bij mensen met een lage sociaaleconomische status (2015)

Auteur(s): Marit Imminkhuizen

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: wat is de rol van Sense of Coherence (het vermogen om om te gaan met moeilijkheden en problemen) in de relatie tussen bewegen en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij deelnemers van buurtgerichte beweegprogramma’s? Er zijn drie hypothesen getest:

  1. Er is een positieve correlatie tussen bewegen en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven;
  2. Sense of Coherence is een moderator in de relatie tussen bewegen en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven;
  3. Sense of Coherence is een mediator in de relatie tussen bewegen en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.

De hypothesen zijn getest op basis van data verkregen van mensen met een lage sociaaleconomische status die deelnemen aan buurtgerichte beweegprogramma’s. De analyses bevestigen positieve samenhang tussen bewegen en kwaliteit van leven (hypothese 1) en tussen SOC en bewegen en kwaliteit van leven. De analyses geven geen bewijs dat SOC een moderator is in de relatie tussen bewegen en kwaliteit van leven (hypothese 2). De analyses geven aanwijzingen dat SOC een mediator is in de relatie tussen bewegen en kwaliteit van leven (hypothese 3). 

Literatuurverwijzing: Imminkhuizen, M. (2015). De rol van sense of coherence in de relatie tussen bewegen en gezondheid bij mensen met een lage sociaaleconomische status. Wageningen: Wageningen Universiteit.

Omschrijving