Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De schoolsportvereniging (2009)

een onderzoek naar de continuering van de vrijwillige inzet

In deze scriptie staat de volgende hoofdvraag centraal: Welke betekenissen geven betrokkenen aan de continuering van de schoolsportverenigingen in Rotterdam, wat betreft de vrijwillige inzet? Het doel van de schoolsportvereniging is kinderen uit achterstandswijken, waar nauwelijks sportverenigingen zijn, in verenigingsverband te kunnen laten sporten. De verenigingen van buiten de wijk gaan in de betreffende wijk, gekoppeld aan een school, structureel trainingen bij de school verzorgen. Uiteindelijk kunnen de kinderen dan lid worden van de sportvereniging en ook met de competitie meespelen. Binnen dit project zijn verschillende vormen van vrijwillige inzet van groot belang. Met betrekking tot de continuering van de schoolsportvereniging kan geconcludeerd worden dat er meer aandacht besteed moet worden aan de ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Dit kan aan de hand van betere communicatie, in combinatie met de ouderconsulent en door middel van het gebruik van bepaalde motiverende instrumenten. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de koppeling van maatschappelijke stages aan de schoolsportverenigingen volgens de betrokkenen voor zowel de scholieren als de schoolsportverenigingen succesvol is. Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat de inzet van middelbaar beroepsonderwijsstages in de schoolsportvereniging door betrokkenen zeer verschillend wordt ervaren. Er zijn twijfels of deze vorm van stage kan bijdragen aan de continuering van de schoolsportvereniging en het leerproces van de student.

Literatuurverwijzing: Bijvank, S., & Leijten, S. (2009). De schoolsportvereniging: een onderzoek naar de continuering van de vrijwillige inzet. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving