Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'De SED langs de lijn' (2015)

sport, politiek en de pers in de DDR

Auteur(s): Tom Peters

De DDR wordt al snel afgeschreven als een totalitaire staat, waar al het leven door het SED-regime gecontroleerd en geregisseerd werd. Binnen deze opvatting wordt de journalistiek vaak als een puur propagandamiddel gezien, zonder vrijheid om een eigen kritische blik te werpen op (inter)nationale gebeurtenissen. In dit onderzoek wordt dit beeld, in lijn met de recente ontwikkelen in het onderzoek naar de DDR, in perspectief gesteld. Aan de hand van krantenartikelen die gedurende de Olympische Spelen 1968 en het Wereldkampioenschap Voetbal 1974 in de drie DDR-kranten verschenen, wordt duidelijk dat volledige persprepressie ten tijde van deze toernooien onwaarschijnlijk is. Waar er tijdens het eerstgenoemde sporttoernooi nog een zekere vorm van repressie lijkt te zijn, is deze bij het WK Voetbal niet of nauwelijks aanwezig. Deze conclusie past binnen de DDR-historiografie van dit moment, waarin de periode rond 1970 wordt gezien als een overgangsperiode naar meer vrijheid binnen de DDR.

Literatuurverwijzing: Peters, T. (2015). 'De SED langs de lijn': sport, politiek en de pers in de DDR. Nijmegen: Radboud Universiteit.

Omschrijving