Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen (2021)

In 2017 heeft Ecorys in opdracht van het (toenmalig) Kenniscentrum Sport een onderzoek naar de maatschappelijke waarde van sporten en bewegen opgeleverd.

Dit onderzoek is een update van het oorspronkelijke onderzoek, waarin is gestart met een metastudie van literatuur over de effecten van sporten en bewegen in binnen- en buitenland. Net als bij het vorige onderzoek is geen nieuw onderzoek uitgevoerd naar de effecten van sporten en bewegen.

Tijdens het onderzoek is het vraagstuk zo helder mogelijk afgebakend. Hierbij zijn de gevonden effecten van sporten en bewegen in drie hoofdgroepen verdeeld: gezondheid, sociaal en arbeid

Per hoofdgroep is geïnventariseerd voor welke effecten voldoende bewijslast is, of hiervan ook een onderbouwde kwantificering beschikbaar is en ten slotte of deze effecten ook in geld uitgedrukt kunnen worden.

Literatuurverwijzing: Peters, N., Gerretsen, P., & Geijsen, T. (2021). De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen. Rotterdam: Ecorys.

Omschrijving