Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen (2019)

Organisatie(s): Rebel, Mulier Instituut

Sporten en bewegen heeft maatschappelijke waarde. Het maakt gezond en gelukkig, dat staat niet ter discussie. Maar hóe gezond en hóe gelukkig? En weegt het op tegen de investering die we ervoor doen? Dat is nu nog niet duidelijk genoeg. Daarom heeft Kenniscentrum Sport aan Rebel en Mulier Instituut gevraagd de Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen in Nederland zo goed mogelijk te berekenen. Deze SROI geeft de maatschappelijke kosten en opbrengsten weer die gerelateerd zijn aan mensen die sporten en bewegen, en weegt ze tegen elkaar af. Het streven hierbij is om de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk in euro’s uit te drukken.

Read the English version.

Literatuurverwijzing: Rebel, & Mulier Instituut (2019). De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving