Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De sociale omgeving van ex-topsporters: een bron van hulp? (2016)

een afstudeeronderzoek naar de betekenisgeving van ex-topsporters aan de rol van hun sociale omgeving na beëindiging van de topsportcarrière

Auteur(s): Guillaume Boog

Het doel van dit onderzoek is om meer inzichten te verwerven in de wijze waarop de sociale omgeving van ex-topsporters een rol speelt in het leven na de topsport in het tegengaan van transitieproblemen. Hierbij is de volgende hoofdvraag opgesteld: welke betekenis geven ex-topsporters aan de rol van hun sociale omgeving na beëindiging van de topsportcarrière? De dataverzameling van dit onderzoek is, naast de literatuurreview, tot stand gekomen aan de hand van 14 semigestructureerde interviews. Ook zijn er elementen aanwezig van een open interviewmethode. Als slotconclusie kan gesteld worden dat partners, kinderen en vrienden als belangrijkste sociale contacten kunnen worden gezien. Zij zijn volgens de respondenten identiteitsbepalend en kunnen hen daardoor het beste helpen om te gaan met transitieproblemen. Aan de hand van deze conclusie kan gesteld worden dat er voldoende aanleiding is om vervolgonderzoek te doen naar de maakbaarheid van deze hulpbronnen zodat ze (beleidsmatig) kunnen worden ingezet voor andere ex-topsporters.

Literatuurverwijzing: Boog, G.D. (2016). De sociale omgeving van ex-topsporters: een bron van hulp?: een afstudeeronderzoek naar de betekenisgeving van ex-topsporters aan de rol van hun sociale omgeving na beëindiging van de topsportcarrière. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving