Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De SROI van sport en bewegen in Amersfoort (2019)

resultaten van een case study over de verhouding van kosten en opbrengsten

Rebel en het Mulier Instituut hebben in opdracht van de Gemeente Amersfoort een inschatting gemaakt van de SROI van sport en bewegen in Amersfoort.

Literatuurverwijzing: (2019). De SROI van sport en bewegen in Amersfoort: resultaten van een case study over de verhouding van kosten en opbrengsten. Rotterdam: Rebel.

Omschrijving