Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De SROI van sporten en bewegen (2020)

Auteur(s): Paul Hover

Overheden zetten sport als middel in om wenselijke externe effecten te stimuleren en negatieve externe effecten tegen te gaan. Ook andere organisaties en sporters geven geld uit vanwege sportactiviteiten. Echter: hoe verhouden de kosten voor sporten zich tot de maatschappelijke opbrengsten?

In deze bijdrage voor het vaktijdschrift TPEdigitaal staat die vraag centraal. Het artikel is gebaseerd op onderzoek van Rebel en het Mulier Instituut, in opdracht van Kenniscentrum Sport. Met toepassing van de SROI-methode is gepoogd de verhouding tussen de maatschappelijke kosten en opbrengsten van sporten en bewegen zo goed mogelijk in te schatten.

Literatuurverwijzing: Hover, P. (2020). De SROI van sporten en bewegen. https://tpedigitaal.nl/artikel/de-sroi-van-sporten-en-bewegen.

Omschrijving