Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De staat van sport in de hedendaagse cultuur en de toekomst van sport (2018)

lezingenreeks in het kader van de Francqui leerstoel

Op 13 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur van de Francqui-Stichting, op voordracht van de rector van de Vrije Universiteit Brussel, een Francqui-leerstoel toegekend aan Maarten van Bottenburg, hoogleraar Sportontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. In het kader van deze leerstoel heeft titularis Maarten van Bottenburg een viertal lezingen verzorgd over de Staat van de sport. Deze bijeenkomsten waren respectievelijk:

  • Homo ludens revisited: over de betekenis van sport in de hedendaagse cultuur (30 maart, 2017)
  • Versporting en ontsporting: over de voorwaarden van sport als relatief autonome activiteit (9 mei, 2017)
  • Instrumentalisering en commercialisering: over de precaire relatie tussen sport, staat en markt (19 oktober, 2017)
  • Epiloog. De staat van sport: over de toekomst van de sport (23 november, 2017)

 

In dit rapport zijn de volledige teksten van dit viertal lezingen bijeengebracht. De originele teksten zijn op minimale wijze geredigeerd door medewerkers van Sport & Society. Zodoende representeert dit rapport het karakter van de originele lezingen van Maarten van Bottenburg. Deze versie is in overeenstemming met Maarten van Bottenburg tot stand gekomen. De lezingen vormden een voorstudie voor de toekomstige uitgave ‘Sport’ dat zal verschijnen in 2020 in de serie ‘Elementaire Deeltjes’ van Amsterdam University Press.

Literatuurverwijzing: Bottenburg, M. van (2018). De staat van sport in de hedendaagse cultuur en de toekomst van sport: lezingenreeks in het kader van de Francqui leerstoel. Brussel: Vrije Universiteit Brussel - Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen.

Omschrijving