Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De sterke kanten van Nederland (2008)

Nederlanders houden van klagen. Zelfs zozeer, dat ze de sterke kanten van het eigen land uit het oog verliezen. In deze bundel gaan enkele bekende sociale wetenschappers nader in op de kracht van de Nederlandse samenleving. Zo analyseren Paul Schnabel (SCP) en Evelien Tonkens (UvA) de sterke kanten van onze verzorgingsstaat als “moral entrepreneur”, met als vraagstelling hoe betuttelend de staat mag zijn. Hoe ver mag de overheid bij gezinnen en burgers naar binnen kijken en zich met hun privé-leven bemoeien? Jaco Dagevos (SCP) en Ruben Gowricharn (UvT) belichten positieve en negatieve ontwikkelingen van de integratie van allochtonen, van de ondernemingslust van de Turken en de werkloosheid onder Marokkanen tot de tienermoeders onder de Antillianen en de gemengde huwelijken van de Surinamers. Paul Dekker (SCP) en Menno Hurenkamp (UvA) schetsen de ontwikkeling van het typisch Nederlandse maatschappelijke middenveld met zijn vele vrijwilligers en mantelzorgers. Wat zijn hier de gevolgen van de ontkerkelijking en de vergrijzing? En hebben de media niet langzamerhand de rol van dominee overgenomen van de ooit verzuilde maatschappelijke organisaties?

Literatuurverwijzing: Gesthuizen, M., & Tammes, P. (2008). De sterke kanten van Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Omschrijving