Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De toekomst van de schoolsportvereniging (2009)

een onderzoek naar de betekenissen die betrokken partijen geven aan de Rotterdamse NOC*NSF-proeftuin

Auteur(s): Meinou Steemers

In deze scriptie staat de volgende hoofdvraag centraal: Welke betekenissen geven de betrokken partijen aan de schoolsportvereniging en hoe kunnen succesfactoren van dit concept behouden blijven? De schoolsportvereniging is de Rotterdamse NOC*NSF-proeftuin. Het hoofddoel van de schoolsportvereniging is kinderen in de basisschoolleeftijd, die wonen en leven in wijken waar vrijwel geen sportverenigingen zijn gesitueerd, de optimale mogelijkheid bieden om in hun directe woon- en leefomgeving in georganiseerd verband structureel te sporten met als ultieme doel het lidmaatschap bij een sportvereniging. Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in de betekenissen die de betrokken partijen geven aan het concept schoolsportvereniging en in hoe de succesfactoren van het concept behouden kunnen blijven na de projectperiode (2011).

Literatuurverwijzing: Steemers, M. (2009). De toekomst van de schoolsportvereniging: een onderzoek naar de betekenissen die betrokken partijen geven aan de Rotterdamse NOC*NSF-proeftuin. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving