Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De toekomst van revalideren na een beroerte? (2015)

het effect van cognitieve flexibiliteittraining en sport op het herstel van executieve functies na een beroerte

Auteur(s): Anne van Groenigen

Veel mensen die een beroerte hebben doorgemaakt, ervaren jaren later nog cognitieve klachten waarvoor zij revalidatie nodig hebben. In dit onderzoek werd de effectiviteit van een cognitieve flexibiliteittraining en sport op het herstel van executieve functies na een beroerte onderzocht. Hiertoe werden 88 deelnemers random verdeeld over drie condities; cognitieve flexibiliteittraining (interventie), pseudotraining en wachtlijst. De deelnemers in de interventie conditie volgden een 12-weekse online hersentraining die de executieve functies beoogde te verbeteren. Daarnaast werden deelnemers gecategoriseerd als frequente sporters of niet-frequente sporters op basis van een vragenlijst. De executieve functies werden voorafgaand en na afloop van de 12-weekse periode gemeten aan de hand van neuropsychologisch onderzoek. Uit de resultaten bleek dat er geen verschillen waren tussen de verschillende condities. Daarnaast kon de invloed van sporten in dit onderzoek niet worden vastgesteld. Geconcludeerd werd dat er op dit moment nog onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit hersentraining op het herstel van de executieve functies na een beroerte, waardoor het nog niet ingezet kan worden als revalidatiemethode.

Literatuurverwijzing: Groenigen, A. van (2015). De toekomst van revalideren na een beroerte?: het effect van cognitieve flexibiliteittraining en sport op het herstel van executieve functies na een beroerte. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving