Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De toepasbaarheid van het Athletic Skills Model (2) (2017)

Auteur(s): Jennifer Nuij

In het magazine Lichamelijke Opvoeding 3 is het Athletic Skill Model (ASM) geïntroduceerd. In dit eerste artikel werd gewezen op de mogelijkheden en het belang van het aanbieden van een veelzijdig beweegprogramma. Het aanpassingsvermogen en plezier in bewegen staan hierin centraal. In dit tweede artikel volgt een uitwerking met voorbeelden van inleidende activiteiten en spelen gericht op judo. Gebaseerd op de methode ‘Judo voor Beginnerz’.

Literatuurverwijzing: Nuij, J (2017, juli). De toepasbaarheid van het Athletic Skills Model (2). Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 19-23)