Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De topklasse (2011)

welke arbeidsrechtelijke knelpunten kunnen er ontstaan door de invoering van de topklasse?

Auteur(s): Dennis Berens

De topklasse is de hoogste klasse in de amateurs die is gecreëerd om aansluiting te bieden tussen enerzijds de hoofdklassen en anderzijds het betaald voetbal. De topklasse valt daarmee onder het amateur voetbal van de KNVB. Centraal in deze scriptie staat de probleemstelling: Welke arbeidsrechtelijke knelpunten kunnen er ontstaan door de invoering van de topklasse? Per natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn de partijen aan een diversiteit aan wetten en regels onderworpen. Door de mogelijkheid tot het contracteren van spelers op basis van een arbeidsovereenkomst in het amateurvoetbal, waaronder de topklasse, in te voeren, zullen inherent hieraan, mede doordat er de CAO niet van toepassing is, volgens de auteur een aantal knelpunten ontstaan.

Literatuurverwijzing: Berens, D.J.H, (2011). De topklasse: welke arbeidsrechtelijke knelpunten kunnen er ontstaan door de invoering van de topklasse?. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving