Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De Utrechtse kracht van sport en bewegen (2022)

provinciaal sportakkoord Utrecht

In dit akkoord staat dat ondertekenaars zullen werken aan meer openbare beweegmogelijkheden in wijken. Ook kijken ze hoe verduurzaming en sport vaker samen kunnen gaan. Daarnaast willen de ondertekenaars sport voor iedereen toegankelijk maken en zullen ze discriminatie en racisme op het sportveld zo goed mogelijk uitbannen. Het vierde thema van het sportakkoord is bevordering van gezondheid en preventie.

Literatuurverwijzing: (2022). De Utrechtse kracht van sport en bewegen: provinciaal sportakkoord Utrecht. Utrecht: Provincie Utrecht.

Omschrijving