Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De vakleerkracht als veranderaar (1) (2018)

Bewegingsonderwijs op de basisschool is in beweging. Waar bewegingsonderwijs vooral gezien werd als onderwijs voor in de gymzaal, wordt het nu vanuit een breder perspectief bekeken. De invloed van bewegen op leerprestaties krijg bijvoorbeeld steeds meer aandacht, maar ook de beperkte motorische fitheid van basisschoolkinderen[1], hun onvoldoende bewegingsvaardigheden[2] en hun passieve levensstijl[3]. In Denemarken is het op school al verplicht om tijdens een schooldag drie kwartier te bewegen. De vakleerkracht kan hier een sleutelrol in vervullen. Redenen genoeg dus om aan de slag te gaan. De hamvraag is hoe je als vakleerkracht jouw school in beweging krijgt met meer beweegmomenten op een schooldag zoals actievere pauzemomenten, bewegen in de klas of een naschools beweegaanbod.

Literatuurverwijzing: Ark, M van, & Visser, C. (2018, juli). De vakleerkracht als veranderaar (1).

Omschrijving