Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De vakleerkracht als veranderaar (2) (2018)

Auteur(s): Monique van Ark

In het magazine Lichamelijke Opvoeding 5 is deel 1: ‘De vakleerkracht als veranderaar’ te lezen. Hierin worden de eerste stappen besproken die je kunt zetten om een verandering op je eigen school succesvol te implementeren. Dit wordt gedaan aan de hand van het model veranderversneller (2). In dit eerste artikel werden de eerste vragen uit de ‘inhoudelijke lijn Waarom en Waartoe’ behandeld, in dit tweede artikel worden de vragen ‘Wat?’, ‘Hoe?’ en ‘Wie?’ uit dit model besproken. (De (cijfers) in de tekst verwijzen naar de referenties.)

Literatuurverwijzing: Ark, M van (2018, september). De vakleerkracht als veranderaar (2).

Omschrijving