Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De veranderende inzet van de vakleerkracht bewegingsonderwijs (2022)

ervaringen van vakleerkrachten

Voor de meeste vakleerkrachten staat de implementatie van een actieve schooldag hoog op de planning. Ze denken daarbij aan activiteiten zoals bewegend leren, beweegmomenten op school en buitenspelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier instituut onder vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Takenpakket vakleerkracht bewegingsonderwijs wordt groter
De vakleerkrachten nemen naast het verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs ook andere taken op zich voor het sport- en beweegaanbod op en rondom school.

Deze uitbreiding van het takenpakket is mogelijk het gevolg van de toenemende aandacht voor een ‘actieve schooldag’. De vakleerkracht bewegingsonderwijs wordt steeds vaker gevraagd een rol te spelen bij de inrichting en implementatie van zo’n actieve schooldag.

Belemmeringen bij het implementeren van meer bewegen
Bij het implementeren van meer bewegen op en rondom school noemen de vakleerkrachten drie belangrijke belemmeringen:

  • terughoudendheid bij groepsleerkrachten op school;
  • gebrek aan tijd voor vakleerkrachten;
  • te weinig assertiviteit bij de vakleerkrachten zelf.

Interviews met elf vakleerkrachten
Om inzicht te krijgen in de ervaringen van vakleerkrachten bewegingsonderwijs zijn in het voorjaar van 2021 interviews gehouden met elf vakleerkrachten bewegingsonderwijs die op dat moment werkzaam waren in het primair onderwijs.

Literatuurverwijzing: Vrieswijk, S., Nouwens, S., & Jonge, M. de (2022). De veranderende inzet van de vakleerkracht bewegingsonderwijs: ervaringen van vakleerkrachten. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-890 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving