Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De waarde van actieve mobiliteit (2019)

gemeente Rotterdam, infographic

Infographic van bijbehorend rapport (niet beschikbaar).

Rotterdam zet in op fietsen en lopen, oftewel actieve mobiliteit. Actieve mobiliteit draagt bij aan verschillende opgaven rondom groei van de stad en de mobiliteitstransitie. Voor vijf van deze opgaven wordt in dit rapport – waar mogelijk cijfermatig – inzicht gegeven in de waarde van actieve mobiliteit.

  • bereikbaarheid en mobiliteit
  • gezondheid en welzijn
  • economie
  • ruimte en leefomgeving
  • kansen voor iedereen
Literatuurverwijzing: (2019). De waarde van actieve mobiliteit: gemeente Rotterdam, infographic. Decisio.

Omschrijving