Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De waarde van het sociaal domein (2023)

een slimme investering in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezond samenleven - Een vernieuwde propositie van gemeenten aan het nieuwe kabinet

Hoe komen we tot een gezonde samenleving waarin iedereen beschikt over voldoende inkomen en huisvesting, meedoet naar vermogen en inwoners weer vertrouwen hebben in de overheid? VNG, Divosa en de gemeentelijke netwerken hebben dit uitgewerkt in de geactualiseerde propositie ‘De waarde van het sociaal domein’.

Literatuurverwijzing: (2023). De waarde van het sociaal domein: een slimme investering in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezond samenleven - Een vernieuwde propositie van gemeenten aan het nieuwe kabinet. Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Omschrijving