Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De waardenvolle club (2016)

het besturen en managen van publieke waardencreatie in voetbalorganisaties

Auteur(s): Frank van Eekeren

Leden, supporters, sponsors, overheden, maatschappelijke organisaties en media verwachten in toenemende mate dat voetbalorganisaties bijdragen aan publieke vraagstukken. Als gevolg dienen voetbalbestuurders en -managers nu ook, naast sportieve, culturele en zakelijke waarden, publieke waarden te creëren. Dit stelt hen voor de nodige problemen. In dit proefschrift constateert Frank van Eekeren dat in de praktijk zich twee typen voetbalorganisaties aftekenen: de Zakelijke Club, waarin een kritische houding bestaat ten aanzien van publieke waardencreatie, en de Open Club, waar de nadruk op publieke waardencreatie de creatie van sportieve, culturele en zakelijke waarden onder druk zet. Hij voegt een alternatief ideaaltype toe: de Waardenvolle Club. Hierin wordt de centrale dienst (het voetbal) beschouwd als waardencreator – en niet als product of middel – en vindt sturing plaats op basis van verantwoordelijkheid en reflectie. De Waardenvolle Club reikt handvatten aan voor het handelen van bestuurders en managers van voetbalorganisaties en andere hybride dienstverlenende organisaties.

Naast dit proefschrift is er ook een website gelanceerd, met een animatiefilmpje.

Animatiefilmpje over de Waardenvolle club

Literatuurverwijzing: Eekeren, F. van (2016). De waardenvolle club: het besturen en managen van publieke waardencreatie in voetbalorganisaties. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0099 Beschikbaar
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0095 Beschikbaar
Mulier instituut MANA-0127 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving