Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De weg naar het podium (2018)

talentherkenning en -ontwikkeling in de Nederlandse topsport

Auteur(s), Organisatie(s): Kayan Bool, TeamNL

TeamNL streeft naar meer medailles in de Nederlandse topsport. De basis daarvoor is de doorstroom van talentvolle sporters. Het boek biedt aan de hand van zeven praktische principes de belangrijkste bouwstenen voor een succesvol opleidingsprogramma. Daarbij staat niet één concept of methode centraal, maar alle aspecten die invloed hebben op de ontwikkeling van jonge sporters. Dit boek maakt informatie en kennis beschikbaar over talentontwikkeling voor (top)sportorganisaties, (talent)coaches en trainers.

Leeswijzer: Het boek begint met het bieden van een kader voor talentontwikkeling en de daarbij horende opleidingsprogramma’s. Vervolgens worden zeven principes beschreven, de bouwstenen voor de optimalisatie van opleidingsprogramma’s van topsportorganisaties. Hoofdstuk 5 gaat in op enkele mythes rond talentontwikkeling. Tot slot geeft hoofdstuk 6 een overzicht van de hulpmiddelen die topsportorganisaties kunnen gebruiken bij het vertalen van de beschreven principes naar de eigen opleidingsprogramma’s.

Met bijbehorend boekje: 7 praktische principes.

Literatuurverwijzing: Bool, K., & TeamNL (2018). De weg naar het podium: talentherkenning en -ontwikkeling in de Nederlandse topsport. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut TOPS-0144-1 Beschikbaar
Mulier instituut TOPS-0144-2 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving