Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De winst van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen (2017)

evaluatie van de mate waarin het pilotproject vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen geslaagd is en welke mogelijkheden daarmee ontstaan voor borging en verdere verbreiding

Met steun van de gemeente Helmond zet Stichting Jeugd in Beweging Brengen (JIBB) in op het bevorderen van motorische/fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen door hen een kans te geven wekelijks op de basisschool gevarieerd, voldoende en kwalitatief goed te bewegen. Het uiteindelijke doel is om aan alle basisschoolkinderen drie keer in de week bewegingsonderwijs door een vakleerkracht te geven. In het schooljaar 2016/2017 wordt als eerste fase een pilotproject uitgevoerd. Op vier basisscholen wordt aan de groepen 3 tot en met 8 één keer in de week door een vakleerkracht een les motoriek gegeven en één keer in de week door een groepsleerkracht een spelles. In dit rapport wordt onderzocht in hoeverre dit pilotproject is geslaagd volgens direct betrokkenen. Daartoe zijn interviews gehouden met twee betrokken directeuren, tien groepsleerkrachten en drie vakleerkrachten. Groepsleerkrachten, vakleerkrachten en directeuren zijn onverdeeld enthousiast over en tevreden met het pilotproject. Om dit pilotproject te continueren is een aantal aspecten van belang. Allereerst is draagvlak nodig bij leerkrachten, ouders en directie. Iedereen wil het project voortzetten, maar op dit moment is met name bij groepsleerkrachten weinig inzicht in de reële mogelijkheden hiervoor. Daarnaast zorgt externe financiering voor een extra impuls en meer mogelijkheden. Scholen en JIBB kunnen samen verder zoeken naar subsidies zoeken. ‘Werken naar talent’, het inzetten van groepsleerkrachten bij vakken (handvaardigheid, tekenen, bewegingsonderwijs) waar ze goed in zijn, is een optie om te overwegen. Ook het betrekken van ouders kan van waarde zijn. Wanneer iedereen zich inzet en het tot constructieve samenwerking komt, zal de kans stijgen dat het project kan worden gecontinueerd en uitgebreid.

Literatuurverwijzing: Overtoom, S., Slot-Heijs, J.J., & Lucassen, J.M.H. (2017). De winst van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen: evaluatie van de mate waarin het pilotproject vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen geslaagd is en welke mogelijkheden daarmee ontstaan voor borging en verdere verbreiding. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0009 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-469 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving