Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De zwemles autismeproof (2018)

Auteur(s): Patty van 't Hooft

Verdrinking is in de Verenigde Staten van Amerika de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 14 jaar met een autisme spectrum stoornis. Om te voorkomen dat we in Nederland dit resultaat gaan evenaren is het belangrijk dat de zwemlessen aan kinderen met autisme spectrumstoornissen (ASS) helpen hen meer zwemveilig te maken. Vanuit Hogeschool Windesheim is een artikel geschreven, waarin theorieën zijn gekoppeld aan een kleinschalige studie gericht op kinderen met een vorm van autisme, vanuit de onderzoeksvraag: Wat hebben kinderen met een autismespectrumstoornis nodig om zwemveilig te kunnen worden?

Literatuurverwijzing: Hooft, P. van 't (2018). De zwemles autismeproof. Zwolle: Hogeschool Windesheim.

Omschrijving