Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Denkend aan Nederland (2019)

Sociaal en Cultureel Rapport 2019

Deze editie van het Sociaal en Cultureel Rapport analyseert en beschrijft datgene wat Nederlanders zien als een Nederlandse identiteit en wat ons als Nederlanders bindt en scheidt. Denkend aan Nederland is een bundeling analyses, thematische verkenningen en essays. De 18 hoofdstukken vormen samen verschillende bouwstenen om het burgerperspectief op Nederlandse identiteit gestalte te geven. Er is evenwel voor gezorgd dat elk hoofdstuk apart gelezen kan worden.

Literatuurverwijzing: Beugelsdijk, S., Hart, J. de, & Houwelingen, P. van (2019). Denkend aan Nederland: Sociaal en Cultureel Rapport 2019. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Omschrijving