Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Determinanten van fysieke activiteit (2001)

paper 4

In dit hoofdstuk komen de (psychologische) factoren aan bod die kunnen verklaren waarom sommige mensen wel fysiek actief zijn en andere niet. De reden waarom het belangrijk is om zicht te krijgen op de factoren die fysieke activiteit beïnvloeden, is dat interventiestrategieën hierop kunnen worden afgesteld. Eerst komen de belangrijkste modellen en theorieën voor gedragsverandering aan bod. Daarna wordt gekeken welke empirische gegevens er in de internationale literatuur en ook in ons land voorhanden zijn om deze theorieën te ondersteunen. Hierbij worden studies enerzijds bij kinderen en jongeren en anderzijds bij volwassenen van elkaar onderscheiden. Tenslotte geven we aan wat deze gegevens betekenen voor het opzetten van interventiestrategieën ter promotie van gezondheidsgerelateerde fysieke activiteit, en in welke richting toekomstig onderzoek zou moeten opgezet worden.

Literatuurverwijzing: Rzewnicki, R., & Bourdeaudhuij, I. de (2001). Determinanten van fysieke activiteit: paper 4. Vlaams Tijdschrift voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen (pp. 75-89)

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-17-A11 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving