Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Determinants of a child’s actual motor competence: a developmental perspective (2021)

Auteur(s): Eline Coppens

Motorische ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de algemene ontwikkeling bij kinderen, en is ook gerelateerd aan andere aspecten van opgroeien, zoals de fysieke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling.

De ontwikkeling van werkelijke of actuele motorische competentie (AMC) is essentieel voor tal van activiteiten in het dagelijks leven en is tevens geassocieerd met vele gezondheidsgerelateerde uitkomsten. AMC en de ontwikkeling ervan kunnen echter worden belemmerd of bevorderd door een veelheid aan factoren, die hun oorsprong zowel binnen als buiten het individuele kind vinden. De synergetische relatie tussen deze factoren resulteert in verscheidene en soms uiteenlopende ontwikkelingstrajecten van kinderen hun AMC.

Het globale doel van dit proefschrift is om meer inzicht te verkrijgen in enkele specifieke individuele, omgevings- en taak gerelateerde determinanten van kinderen hun AMC en de ontwikkeling daarvan. Hiervoor werden vijf studies uitgevoerd, die allen op zichzelf staan maar ook bijdragen aan dit overkoepelende doel.

In dit opzicht is het belangrijk om de motorische ontwikkeling van kinderen beter te ondersteunen door gebruik te maken van een holistische aanpak met aandacht voor het individuele kind. Daarom zouden toekomstige bewegingsprogramma’s of interventies zich niet alleen moeten richten op het verbeteren van AMC maar ook op andere gezondheidsgerelateerde uitkomsten zoals het versterken van de PMC (Motorische Competentie). Op die manier kunnen kinderen meer autonoom gemotiveerd worden voor OSP (Georganiseerde Sport Participatie) en deelnemen aan OSP, wat mogelijks een positieve impact kan hebben op hun gewichtsstatus.

Vanuit een ontwikkelingsperspectief maar ook in functie van de (latere) gezondheid gekoppeld aan AMC zouden alle kinderen gestimuleerd moeten worden om aan georganiseerde sport deel te nemen, waarbij er bij voorkeur meer dan één sport wordt beoefend en er voldoende aandacht is voor objectcontrole vaardigheden.

Literatuurverwijzing: Coppens, E. (2021). Determinants of a child’s actual motor competence: a developmental perspective. Gent: Universiteit Gent.

Omschrijving