Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Developing an exergame for unsupervised home-based balance training in older adults (2016)

Auteur(s): Mike van Diest

Meer dan 30 procent van de zelfstandig wonende 65+’ers valt ten minste eenmaal per jaar. Dit leidt regelmatig tot ernstige verwondingen, zoals botbreuken en hoofdletsel. De kosten die voortvloeien uit valincidenten worden geschat op 780 miljoen euro per jaar in Nederland. Om bij te dragen aan een oplossing voor de hoge valincidentie onder ouderen is allereerst een probleemanalyse gedaan (Hoofdstuk 1). De belangrijkste oorzaak voor vallen is een verslechterde houdingscontrole, ook wel bekend als een ‘slechte balans’. Uit de probleemanalyse concluderen we dat balanstrainingsprogramma’s het valrisico kunnen verlagen, maar dat zeer weinig ouderen deelnemen aan dit soort trainingen. Barrières die worden ondervonden zijn: de moeite van het reizen en de reiskosten naar de sportschool, valangst, kosten van het trainingsprogramma en een gebrek aan motivatie om te trainen. Een relatief nieuwe manier om houdingscontrole te trainen is met exergames. Exergames (een samentrekking van exercise videogames) zijn computerspellen waarmee de speler beweegoefeningen kan doen in een leuke en motiverende virtuele trainingsomgeving. Dit concept heeft het laatste decennium aan populariteit gewonnen in sportscholen en onder jongeren, maar de meeste van deze exergames zijn niet geschikt voor ouderen. Exergames hebben echter wel de potentie om te kunnen fungeren als balanstraining voor ouderen. Het doel van dit proefschrift is dan ook om een exergame te ontwikkelen waarmee ouderen zelfstandig thuis balans kunnen en willen trainen, zodat ze daarmee het risico om te vallen verlagen.

Literatuurverwijzing: Diest, M. van (2016). Developing an exergame for unsupervised home-based balance training in older adults. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Omschrijving

 • Jaar:
  2016
 • Plaats:
  Groningen
 • Uitgever(s):
  Rijksuniversiteit Groningen
 • Collatie:
  148 p. ISBN: 9789036786003 (e-book)
 • Mediumsoort:
  Proefschrift/oratie
 • Trefwoord(en):