Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Diensten buitenspel? (1997)

assortimentsbepaling voor de sector sportontwikkeling stichting Sportservice Noord-Brabant, bijlagenboek

Auteur(s): Ronald Huijser

Deze publicatie is een rapport dat geschreven is voor de Stichting Sportservice Noord-Brabant. Deze stichting is actief op het gebied van sport en recreatie en biedt ondersteuning aan organisaties binnen de sportsector, zoals: sportverenigingen, sportbonden en gemeenten. Daarbij ligt de nadruk op sportstimulering en sportontwikkeling. In de loop der tijd is er in het totale assortiment van Sportservice Noord-Brabant een diversiteit aan producten ontstaan. Hierdoor is de structuur en consistentie in het assortiment enigszins verdwenen waardoor het voor Sportservice Noord-Brabant steeds moeilijker is overzicht te behouden over welke producten precies worden aangeboden, wat sommige producten precies inhouden en voor wie de producten bedoeld zijn. Hierdoor heeft Sportservice Noord-Brabant besloten tot het opstellen van een marketingactieplan. In het kader van het in te voeren marketingbeleid, heeft men onderzoek laten verrichten naar de best passende samenstelling van het assortiment. Het doel dat Sportservice Noord-Brabant voor ogen heeft met dit onderzoek, is het samenstellen van een overzichtelijk, herkenbaar en consistent assortiment. De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt: welk assortiment moet Sportservice Noord-Brabant voor de sector sportontwikkeling voeren, rekening houdend met de resultaten uit de interne en externe analyse en het meerjarenbeleidsplan? De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd. Deze publicatie betreft de bijlagenbundel bij het hoofdrapport.

Literatuurverwijzing: Huijser, R. (1997). Diensten buitenspel?: assortimentsbepaling voor de sector sportontwikkeling stichting Sportservice Noord-Brabant, bijlagenboek. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut MANA-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving