Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Digitaal Handboek Sport en Zorg (2023)

Organisatie(s): NOC*NSF

Met het programma ‘Meer mensen in beweging via samenwerking sport & zorg’ bundelen de sportsector, partijen uit de zorg en gemeenten de krachten. Doel is om mensen met een gezondheidsachterstand of een verhoogd risico daarop met plezier in beweging te krijgen. In zeven lokale pilots zijn mensen vanuit de eerstelijnszorg geleid naar een sport die past bij de persoonlijke wensen en behoeften.

Handboek met instrumenten en voorbeelden
Op basis van de zevens lokale pilots ontwikkelde NOC*NSF dit digitale handboek Sport & Zorg. Het handboek is bedoeld voor landelijke en lokale partners die ook de samenwerking tussen sport en zorg willen versterken om zo meer mensen in beweging te krijgen. Het bevat inspirerende voorbeelden en praktische tips om lokaal mee aan de slag te gaan.

Literatuurverwijzing: NOC*NSF (2023). Digitaal Handboek Sport en Zorg. Arnhem: NOC*NSF.

Omschrijving