Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Digitale video en (zelf-)modellering in de gymles (2013)

In het bewegingsonderwijs worden digitale hulpmiddelen steeds meer toegepast. Zo hoeft met digitale video het ‘plaatje’ niet per se live getoond te worden. Leerlingen kunnen vooraf geselecteerde filmpjes bekijken als voorbeeld of ter inspiratie. Digitale video vergemakkelijkt ook het direct terugkijken van een de oefening. De leerlingen bekijken dan (samen met de vakleerkracht) hoe het bewegingsprobleem in volgende oefeningen (verder) verbeterd kan worden. In dit artikel wordt een eerste antwoord gegeven op de vraag of digitale video een meerwaarde heeft in het bekwaam maken van leerlingen voor deelname aan de bewegingscultuur.

Literatuurverwijzing: Kamp, J. van der, Kok, M, & Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2013). Digitale video en (zelf-)modellering in de gymles.

Omschrijving