Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet (2011)

Net als 1996, 2003, 2006 en 2008 heeft TNO in 2010 bij circa 1000 bedrijven met 50 of meer werknemers een telefonische enquête afgenomen om te meten hoeveel bedrijven in Nederland structureel activiteiten ontplooien ter stimulering van bewegen op en rond het werk. In de periode 1996-2003 deed slechts 14% van de Nederlandse bedrijven iets op het gebied van bewegen. De meting in 2006 liet zien dat het percentage al meer dan verdubbeld was tot 32% en in 2008 was 42% van de bedrijven actief. De in 2010 uitgevoerde meting liet echter weer een daling zien tot 34%.

Literatuurverwijzing: Simons, M., Bernaards, C.M., & Hildebrandt, V.H. (2011). Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet. TNO.

Omschrijving