Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Discussienota Zorg voor de Toekomst (2020)

De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Hoewel er al hard wordt gewerkt aan noodzakelijke veranderingen, is er meer nodig om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren. In deze discussienota worden denkbare beleidsopties op het gebied van (1.) preventie & gezondheid, (2.) organisatie & regie en (3.) vernieuwing & werkplezier beschreven. Zodat mensen ook in de toekomst kunnen vertrouwen op goede, betaalbare en toegankelijke zorg.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2020). Discussienota Zorg voor de Toekomst. Den Haag: Ministerie van VWS.

Omschrijving