Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Diversiteit in de sport: over wat en wie hebben we het eigenlijk? (2018)

Met het Nationaal Sportakkoord belooft zowel de overheid als de sportwereld zich meer in te zetten voor het creëren van een inclusieve sportwereld. Aandacht gaat uit naar groepen in de samenleving die in de georganiseerde sport minder zijn vertegenwoordigd, waaronder vrouwen, mensen met een beperking, mensen in armoede, ouderen, LHBTI’ers en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.

Om welke vorm(en) van sociale diversiteit – naar leeftijd, gender en/of etniciteit – het gaat, hangt af van de context. Zo zien we bijvoorbeeld dat op verenigingsniveau het aandeel vrouwen op 29 procent ligt en onder trainers is dit aandeel 26 procent. Daarnaast is de sociale diversiteit van veel voetbalclubs groter dan bij de gemiddelde sportvereniging.   

Voor een doelgericht en effectief diversiteitsbeleid is het vaststellen van de verschillende aspecten van diversiteit binnen de sport en ontwikkelingen hierin onmisbaar.

Literatuurverwijzing: Elling, A., & Hoeijmakers, R. (2018, augustus). Diversiteit in de sport: over wat en wie hebben we het eigenlijk?. Sport & Strategie 12 (pp. 30-31)

Omschrijving