Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Doe-democratie op zoek naar een nieuwe balans (2014)

een explorerend onderzoek naar de betekenissen die betrokkenen, actief binnen de lokale sport(beleids)omgeving, geven aan de ideaaltypische rolomkering

Auteur(s): Rick Brounen

Het ideaal van burgerinitiatief en de faciliterende overheid is in opkomst binnen de overheid. Zelforganisatie en burgerinitiatief worden door vele beleidsmakers en politici gezien als ideaal. De opkomst van dit ideaal is terug te vinden in de hedendaagse generieke beleidslijn, waarin: “een overheid vertrouwt op initiatief en creativiteit van de burgers en hun ruimte laat om actief te zijn in het publieke domein.”. De laatste beleidsnota die hierop aansluit en in dit onderzoek centraal staat is de kabinetsnota doe-democratie. Hierin is een ideaaltypische rolomkering zichtbaar, waarin “de burger aan zet is en de overheid faciliteert het ‘spontane burgerinitiatief’ alleen als dat nodig is.” Door betrokkenen binnen de overheid – raadsleden, ambtenaren en bestuurders – en wetenschap wordt echter zeer verschillend gedacht over de haalbaarheid, wenselijkheid en realiseerbaarheid van de doe-democratie en de ideaaltypische rolomkering. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe deze betrokkenen bij de overheid inclusief betrokken burgers en sportprofessionals actief binnen de sport(beleids)omgeving over de doe-democratie en de ideaaltypische rolomkering denken. De volgende vraag staat centraal in het onderzoek: Welke betekenis geven betrokkenen (wethouders, ambtenaren, raadsleden, sportprofessionals en burgers) actief binnen de gemeentelijke sport(beleid)omgeving aan de ideaaltypische rolomkering, waarin de burger aan zet is en de overheid het ‘spontane’ burgerinitiatief alleen faciliteert wanneer nodig?

Literatuurverwijzing: Brounen, R. (2014). Doe-democratie op zoek naar een nieuwe balans: een explorerend onderzoek naar de betekenissen die betrokkenen, actief binnen de lokale sport(beleids)omgeving, geven aan de ideaaltypische rolomkering. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving