Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Doetinchem in vorm 2017-2021 (2016)

Organisatie(s): Gemeente Doetinchem

Speerpunten ‘Doetinchem in Vorm’ zijn:

  • de beweegparticipatie onder jongeren van 4 tot 18 jaar de komende 10 jaar stabiliseren op 85%
  • het percentage volwassenen dat minimaal 12 keer per jaar sport verhogen van 76% naar 80%
  • door middel van sport doelstellingen op de domeinen gezondheid, participatie en economie behalen
  • verenigingen faciliteren in accommodaties en sportstimulering
  • beschikbare (financiële) middelen optimaal inzetten voor sport en bewegen 
Literatuurverwijzing: Gemeente Doetinchem (2016). Doetinchem in vorm 2017-2021. Doetinchem: Gemeente Doetinchem.

Omschrijving