Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Doorlopende leerlijnen en portfolio voor het vak Lichamelijke Opvoeding (2003)

voortgezet onderwijs

In deze publicatie wordt het portfolio als alternatieve manier van toetsen en beoordelen ten opzichte van de gangbare manier in het bewegingsonderwijs in het voorgezet onderwijs. Met een portfolio wordt de leerling zelf verantwoordelijk gemaakt voor zijn of haar eigen leerproces, waarin sprake is van actief leren en waarin de rol van de docent is om de leerling te helpen bij zijn leerproces en hem daar de hulpmiddelen voor te verstrekken. In plaats van te focussen op de prestaties van de leerlingen, kan met behulp van een portfolio juist meer gericht worden op de leerling en diens loopbaan.

Literatuurverwijzing: Brouwer, B., Mooij, C., Houthoff, D., & Mossel, G. van (2003). Doorlopende leerlijnen en portfolio voor het vak Lichamelijke Opvoeding: voortgezet onderwijs. Enschede: Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOVO-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving