Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Doortrappen (2022)

eindrapportage monitoring en evaluatie

Het programma Doortrappen is sinds de start in 2018 sterk gegroeid en weet op lokaal niveau de oudere fietser te bereiken. Doortrappen richt zich op het vergroten van de fietsveiligheid, maar er gaat steeds meer aandacht uit naar het sociaal actief en maatschappelijk betrokken houden van ouderen. Deze combinatie lijkt goed te werken. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Doortrappen is gericht op ouderen (60+) en is bedoeld om ouderen zo lang én veilig mogelijk op de fiets te houden.

Deelnemers enthousiast over tips en sociaal aspect
Deelnemers van Doortrappen zijn overwegend positief over het programma. Met name wanneer zij praktische tips krijgen die ze direct kunnen toepassen op of aan de fiets. Dit geeft ze een veiliger gevoel in het verkeer. Daarnaast benoemen veel deelnemers het sociale aspect als belangrijke opbrengst. De combinatie van inhoudelijk en sociaal is dus een effectieve manier om de doelgroep te bereiken en betrokken te houden en om bij te dragen aan de fietsveiligheid.

Corona belemmert de uitvoering
De coronacrisis en -maatregelen waren een belangrijke belemmerende factor bij het starten en uitvoeren van Doortrappen binnen gemeenten. In de loop van de tijd konden de uitvoerders zich wel beter aanpassen aan de situatie, onder andere door activiteiten in aangepaste vorm te organiseren.

Borging vraagt aandacht
In de meerderheid van de gemeenten en provincies maakt Doortrappen onderdeel uit van gemeentelijk of provinciaal beleid. Toch is de inzet op borging van het programma in veel gemeenten nog beperkt. Regionale en provinciale uitvoerders besteden hier (nog) relatief weinig aandacht aan en leunen zwaar op de ondersteuning vanuit het landelijke programmabureau.

Uitdaging om de héle doelgroep te bereiken
Volgens gemeentelijke coördinatoren lukt het doorgaans goed om ouderen te bereiken. De uitdaging blijft om de héle doelgroep te bereiken. Er bestaat twijfel of ook de ouderen worden bereikt die terughoudend zijn met fietsen en dus wellicht juist het meeste baat hebben bij deelname. Activiteiten in verschillende vormen aanbieden (bijvoorbeeld qua groepsgrootte of fietsafstand) kan helpen om ouderen te bereiken die angstig zijn op de fiets of een beperkte conditie hebben.

Monitor- en evaluatieonderzoek
Het Mulier Instituut heeft de uitvoering van het programma Doortrappen op landelijk, regionaal en lokaal niveau in kaart gebracht met een monitor- en evaluatieonderzoek. Dit is gestart in 2020 en liep gedurende twee jaar.

Literatuurverwijzing: Balk, L., Dellas, V., Folkersma, F., Suijlekom, A. van, Lindert, C. van, & Collard, D.C.M. (2022). Doortrappen: eindrapportage monitoring en evaluatie. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-858 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  2022
 • Plaats:
  Utrecht
 • Uitgever(s):
  Mulier Instituut
 • Collatie:
  44 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
 • Mediumsoort:
  Rapport