Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Doping en arbeidsrechtelijke beginselen (2016)

hoe vallen dopingsancties en zijn gevolgen binnen het arbeidsrecht?

Auteur(s): Frank John Vrolijk

Dit onderzoek behandelt de vraag wat dopingsancties in de sport inhouden en in hoeverre deze sancties en de daarmee gepaard gaande arbeidsrechtelijke gevolgen te verenigen zijn met het arbeidsrecht. De focus ligt hierbij op de vierjarige dopingsanctie bij een eerste overtreding. Gekeken wordt of deze regel voldoet aan de beginselen in het arbeidsrecht en in het bijzonder aan het proportionaliteitsbeginsel. Dit onderzoek wordt bekeken vanuit het interne perspectief en is rechtsvergelijkend. Wel wordt er een normatief oordeel gegeven, namelijk de vraag of bepaalde privaatrechtelijke dopingregels niet in strijd komen met publiekrechtelijke beginselen.

Literatuurverwijzing: Vrolijk, F.J. (2016). Doping en arbeidsrechtelijke beginselen: hoe vallen dopingsancties en zijn gevolgen binnen het arbeidsrecht?. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving